De Luysen is een voormalig illegaal recreatiegebied. In 1996 kon onze vereniging ( destijds Wielewaal ) dit gebied aankopen met de hulp van  o.a. de stad Bree.
De vijvers (gevoed door water van de A-Beek) zijn vroeger ontstaan door turfwinning en naderhand door een maandenlange ondergrondse veenbrand. Na de aankoop werden er grote werken uitgevoerd door onze vereniging : de gebouwen werden gesloopt, de vijvers werden heringericht met de bedoeling een waardevol  moeras te verwezenlijken met open waterpartijen en flinke rietkragen.  
  Naderhand werden twee kijkhutten ( Wielewaal en IJsvogel genaamd ) geplaatst op strategische en goed bereikbare locaties. Deze kijkhutten worden door alle bezoekers gewaardeerd om hun comfort en toegankelijkheid. Natuurfotografen van heinde en ver vinden er ideale schuilhutten vanwaar ze concureren om de mooiste plaatjes te schieten: zie onze fotogallerij op onze website.

Er werden wandelwegen en recent zelfs nog een knuppelpad aangelegd om de talrijke wandelaars en natuurliefhebbers te laten genieten van de uitzonderlijke natuurpracht van het gebied. Door de uitbundige rietvegetatie afgewisseld met wilgenstruweel en open water hebben zich talrijke vogelsoorten weten te vestigen in het gebied. Roerdomp, Woudaap, Rietzanger, Snor, Waterral, Blauwborst, Boomvalk enz… zijn elk jaar present. Maar ook Visarend (niet te missen in het trekseizoen), Kraanvogel, Zwarte Ooievaar en zelfs een Slangenarend ( !!! ) zijn al op bezoek geweest.  
 

Andere zeldzame bewoners zoals vlinders  (bv. Kleine IJsvogelvinder, Grote Weerschijnvlinder ) en vele anderen kan je er vinden. Door de grote variatie aan plas-dras situaties, open water en rietmoerassen is het gebied tevens één van de beste libelgebieden van Vlaanderen met tal van rode lijst-soorten zoals de gevlekte glanslibel, vroege glazenmaker, bandheidelibel en bruine korenbout.....