LIFE A-beek, een stand van zakehttp://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/Life-natura2000/Beelden/pag_273_logo_natura2000.gifhttp://www.natuurpunt.be/uploads/natuurbehoud/Life-natura2000/Beelden/pag_273_logo_life.gif

 

 

 

Zoals u wellicht wel weet, ging in 2010 het LIFE-project LIFE Abeek officieel van start. Natuurpunt kan dankzij dit Europees project meerdere hectares typisch Kempische natuur herstellen langsheen de Abeekvallei. Het project vindt plaats in twee Natuurpuntgebieden, nl. in onze eigen Sint-Maartensheide – De Luysen en in Vallei van de Abeek. Wij geven u bij deze een korte update over het project.

 

 

In 2010 lag de nadruk op de publiekgerichte acties. Om de inwoners van de betrokken gemeentes op de hoogte te brengen van het project is er in elk deelgebied een open infomoment georganiseerd. Daarnaast werd het LIFE-project toegelicht bij de bevoegde ambtenaren van de betrokken steden en gemeentes (Meeuwen-Gruitrode, Peer, Bocholt en Bree), bij het Agentschap voor Natuur en Bos, op de open MiNa-raad van de stad Bree, bij de werkgroep Kempenbroek en onlangs nog aan de Bekkenbeheerraad van het Maasbekken. Hieraan gekoppeld is er een informatiefolder ontwikkeld die op de open infomomenten en toelichtingen werd uitgedeeld.  Het LIFE-project werd ook aan de rest van natuurminnend Vlaanderen voorgesteld via een artikel in het Natuur.blad (juni 2010).

 

Wat het habitatherstel betreft, is er gewerkt aan de concrete planning van de verschillende acties en het aanvragen van de nodige vergunningen. Dankzij de niet te onderschatten inspanningen van onze aankopers werden in beide deelgebieden samen reeds een 40tal ha nieuwe gronden aangekocht. Daarnaast is ook beheermateriaal aangekocht voor de professionele ploeg en voor de vrijwilligers van de beide afdelingen.

 

De uitvoering van de terreinacties is begonnen in november. Tot nog toe hebben de werkzaamheden zich gefocust op Vallei van de Abeek. Er is gestart met de opkuis van enkele weekendverblijven. Dit houdt in dat allerhande constructies en omheiningen, alsook de streekvreemde beplanting worden verwijderd. In een tweede fase zal aan de bijhorende vijvers een natuurlijker profiel gegeven worden. Enkele van deze weekendverblijven staan onder een stedenbouwkundige veroordeling, waardoor we gedwongen zijn hier voorrang aan te geven. Op de Sint-Maartensheide zijn de eerste plagwerken ten behoeve van heideherstel gepland voor dit najaar. Hierbij zullen ook twee nieuwe vennen aangelegd worden.

 

Achter de schermen werd er vooral gewerkt aan de beheerplannen  voor de beide deelgebieden. De projectgroep is tijdens de voorbije verslagperiode dan ook meermaals bijeengekomen. Er wordt ook overleg gepleegd met de Watering en de VMM om de Reuzenbalsemien (een heuse probleemsoort in de bovenstroom!), integraal over de hele vallei te bestrijden. Daarnaast werd de website van LIFE Abeek (www.life-abeek.be) operationeel gemaakt. Deze zal nog verder uitgebreid en geüpdate worden. Als je meer informatie over het project wil, surf er dan zeker eens naartoe.

 

 

Naar openstelling toe werden er voor beide deelgebieden afspraken gemaakt voor nieuwe wandellussen, dit in nauwe samenwerking met de lokale gemeentebesturen en het ‘Regionaal Landschap Kempen en Maasland’. In Vallei van de Abeek zal er een nieuw plankenpad aangelegd worden dwars over de vallei. De nieuwe plankenpaden en nieuwe wandelingen moeten extra belevingswaarde geven aan de beide deelgebieden zonder dat daarbij de natuurwaarden in het gedrang komen. Er wordt bovendien gewerkt aan een LIFE-tentoonstelling voor het gloednieuwe bezoekerscentrum te Mariahof.

 

In de loop van het najaar zullen er opnieuw wandelingen geörganiseerd worden om uitleg te verschaffen over de uitgevoerde en geplande werken. Graag zien wij u daar terug!